Idræt og sukkersyge

Idræt og sukkersyge

By Marie Madsen

  • Release Date : 2016-03-11
  • Genre : Training
  • FIle Size : 455.43 MB
Download Now
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

Idræt og sukkersyge Hvorfor og hvordan forebygger bevægelse sukkersyge? - og hvor meget fysisk aktivitet skal der til for at undgå at blive syg? Det er nogle af de spørgsmål, man arbejder med i bogen Idræt og sukkersyge.

Gennem bogen får læseren en forståelse for, hvordan blodsukkerreguleringen virker, og hvordan træning og muskelarbejde påvirker blodsukkerreguleringen. I bogen er der bl.a. animationer og videoer, hvor professor Bente Klarlund Pedersen forklarer, hvad træning betyder for sundheden generelt.
Bogen giver læseren mulighed for at arbejde på flere taksonomiske niveauer, herunder kunne analysere og vurdere fysisk aktivitet i et trænings- og sundhedsmæssigt perspektiv. Bogen giver også mulighed for at diskutere og argumentere for både, hvem der har ansvaret for, at flere og flere får sukkersyge, men også hvordan udfordringen kan løses.

Opgaverne i bogen lægger op til, at læseren producerer sin egen viden. Det gør læseren gennem arbejdet med opgaverne, hvor læseren både skal arbejde med mindmapping, skriftlige produkter, tegninger, collager, lydfiler og videoproduktioner.

Bogen henvender sig primært til idræt B på gymnasier og på hf. Dele af bogen kan også anvendes i biologiundervisningen. Her ville der dog skulle suppleres med mere viden om fx kulhydrater. Endelig kan bogen anvendes i tværfaglige forløb med fx samfundsfag eller i temaforløb om sundhed. 

Bogen dækker nedenstående niveauer:

Stx, hf, hfe
Idræt B
Kernestof:
• basale natur- og sundhedsvidenskabelige samt humanistiske og samfundsvidenskabelige begreber om træning, livsstil og idrætsvaner

• de for undervisningen relevante videnskabelige metoder.

keyboard_arrow_up